Velkommen til FactFactory forbrugerpanel

– Stedet hvor du kan sige din mening!

PANEL

Vi har i FactFactory specialiseret os i at gennemføre undersøgelser på Internettet. Vores målgruppe er helt almindelige mennesker, som vi beder om deres mening vedrørende forskellige emner.

HVAD SPØRGER VI OM?

Undersøgelserne kan dreje sig om din holdning til:

– Indkøbssteder – Butikker/kæder

– Indkøbsmønstre og vaner

– Eksisterende eller nye produkter

– Reklamer – trykte reklamer og/eller TV reklamer

PÅVIRK FREMTIDEN

Din mening giver os værdifuld viden, som vi kan arbejde videre med. Dine svar har stor betydning for beslutninger, som offentlige og private virksomheder træffer, og du er samtidigt med til at præge debatten inden for vigtige områder.

Som medlem får du rig mulighed for at give netop din mening til kende og blive hørt.

SVAR OG DELTAG I KONKURRENCER

Som tak for din hjælp deltager du i lodtrækningen om gavekort til Gavekortet.dk.

Der er absolut ingen omkostninger forbundet med at være medlem ligesom du aldrig vil modtage uopfordrede e-mails.

TILMED DIG HER

KUNDEN ER OMDREJNINGSPUNKTET

– Fagligheden er fundamentet

Navigation