NPS ER ”THE GOLD STANDARD”

For virksomheder, som vil omsætte kundeoplevelser til profitabel vækst

NET PROMOTER SCORE

“Vi har kun to måder at opnå konkurrencemæssige fordele: Evnen til at lære mere om vores kunder hurtigere end konkurrenterne og evnen til at omsætte denne læring til handlinger og indtjening hurtigere end konkurrenterne.”

Jack Welch

Mål på kundeoplevelsen hver eneste dag og opbyg en kundecentrisk kultur, hvor kunden altid sættes i centrum.

 

Net-promoter-score har fokus på kundeloyalitet. Loyale kunder anbefaler din virksomhed, og de er dermed med til at skabe vækst. Med Net-promoter-score kan du måle din kundeloyalitet og udviklingen i kundeloyaliteten.

Med NPS systemet får man således mulighed for at løbende at vurdere, om kundeloyalitet udvikler sig i den rigtige retning.
NPS systemet giver dig en unik viden om dine kunder, som hurtigt kan implementeres og integreres med dit økonomisystem.

NPS er udviklet af Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. og Fred Reichheld og er en åben metode, som frit kan benyttes af alle. Net Promotor score er en dokumenteret vej til at øge din vækst.

En simpel løsning – kun et enkelt spørgsmål stilles

” Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os til din familie, en ven eller kollega?”

Svaret angives på en skala fra 0 til 10. For beregning af NPS deles skalaen på spørgsmålet op i detractors (0-6), passives (7-8) og promoters (9-10).

Net Promotor Score beregnes ved at tage promoters i % og trække detractors i % fra. Resultatet kan variere mellem -100 og 100.

nps

KUNDEFOKUS ER MOTIVERENDE

Det ekstra, der skaber kundens villighed til anbefaling, er et resultat af medarbejdernes engagement.

NPS GJORT OPERATIONELT

Succes med NPS kræver et effektivt feedback system med en rapporteringsplatform, der skaber indsigt, engagement og handling hos medarbejderne.

Få dine resultater online og i realtid gennem vores brugervenlige dashboard, udviklet af CustomerGauge.
Vores system er udviklet specifikt til at forankre NPS i organisationer – ét værktøj der giver overblikket og gør resultater tilgængelige på tværs af organisationen med differentieret rettighedsstyring.

NPS handler om at optimere systemer, processer og kompetencer, så de understøtter gode kundeoplevelser.

FORDELE VED NPS

Udbredt
En international accepteret standard til at måle kundeloyalitet.

Dokumenteret
Baseret på videnskabelige fakta, der kobler NPS til økonomisk vækst.

KPI
Enkel at sætte fremtidige mål for og følge op på.

Enkel metode
Nem at kommunikere i organisationen

Høj responsrate
Det er let og hurtigt at svare på (kun et spørgsmål).

Motivation
Instrument til at skabe bedre kundeoplevelser hver dag.

Proaktivitet
Det er hurtigt og let at følge op på kunders besvarelser.

FACTFACTORY SAMARBEJDER MED CUSTOMERGAUGE

Vi er certificeret partner og forhandler verdens bedste værktøj til måling af Net Promoter Score (NPS) i Norden.

Navigation